Kouluttajat

Ota yhteyttä alueesi kieli- ja kulttuurititoisuuskouluttajaan. Kouluttajan voi kutsua pitämään koulutuksia koko henkilökunnalle tai yksittäisille kiinnostuneille opettajille. Koulutus on maksutonta niille kouluille, jotka sijaitsevat kouluttajan koulutusalueella.

Lapin yliopisto

Pigga Keskitalo
pigga.keskitalo@ulapland.fi
Lappi

Olen taustakoulutukseltani luokanopettaja ja kasvatustieteen tohtori. Olen myös opiskellut saamen kieltä, psykologiaa ja digitaalista opetusteknologiaa. Toimin luokanopettajaksi valmistumiseni jälkeen muutamia vuosia opettajana ennen kuin siirryin opettajainkouluttajaksi Norjaan vuonna 1999 Saamelaiseen korkeakouluun, jossa työskentelin 20 vuotta yhtä jaksoisesti. Nykyään olen Lapin yliopiston yliopistotutkija ja toimin erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Olen Helsingin yliopiston dosentti. Väitöskirjassani tarkastelin (2010, Lapin yliopisto) kulttuurisensitiivisen peruskoulun ilmentymiä ja käytänteitä.

Olen kiinnostunut kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisen koulun arkipäivän kehittämisestä, solmukohtien avaamisesta, oppijoiden osallisuudesta ja heidän osallisuuden tukemisesta oppimisen keskiössä. Olen kiinnostunut oppimisympäristöistä ja -kulttuureista. Kielellisesti ja kulttuurisesti moninainen koulu tukee oppilaiden erilaisia taustoja ja näin luo turvallisen ja mielenkiintoisen oppimisympäristön aivan kaikille. Tässä on paljon potentiaalia!

Oulun yliopisto

Eija Laasonen-Tervaoja
eija.laasonen-tervaoja@oulu.fi
0294 483 692
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Olen työskennellyt reippaat kymmenen vuotta yläkouluikäisten valmistavan opetuksen opettajana. Minulla on myös useamman vuoden työkokemus apulaisjohtajan tehtävistä yhtenäisperuskoulussa. Uskallankin väittää, että kieli- ja kulttuuritietoisen toimintakulttuurin kehittyminen yhteisöissä vaatii kieli- ja kulttuuritietoista johtamista. Tavoitteenani DivEdissä on innostaa opetus- ja kasvatusalan ihmisiä huomaamaan kieli- ja kulttuuritietoisuuden moninaiset mahdollisuudet arjen toiminnassa yhteistyön ja vuorovaikutuksen avulla.

Tampereen yliopisto

Raisa Harju-Autti
raisa.harju-autti@tuni.fi
050 509 9033
Pirkanmaa

Olen koulutukseltani englannin ja ruotsin opettaja. Olen työskennellyt kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisissa kouluissa viitisen vuotta ennen kuin siirryin yliopisto-opettajaksi Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan opettajankoulutuksen pariin vuonna 2016. Väitöskirjatutkimuksessani perehdyn koulun opetuskielen oppimisen tukeen erityisesti perusopetuksen luokka-asteilla 7–9.

Olen kiinnostunut pedagogisesta vuorovaikutuksesta, oppilaiden vertaisvuorovaikutuksesta, osallisuudesta sekä koulutusjärjestelmän ja yhteiskunnan kielisidosteisuudesta. Tykkään omien päähänpinttymieni haastamisesta ja mielelläni innostan muita tekemään samaa.

Tampereen yliopisto

Maija Yli-Jokipii
maija.yli-jokipii@tuni.fi
050 437 7145
Pirkanmaa

 

Olen koulutukseltani suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja, ja olen työskennellyt monenlaisissa opetus- ja koulutustehtävissä alakoulusta yliopistoon. Olen kiinnostunut kielestä merkitysten kantajana ja siltojen rakentajana ja ihmisen monenlaisista, muuttuvista, muokkautuvista, näkyvistä ja piilotetuista identiteeteistä. Minua on opetustyössä ohjannut ajatus siitä, että emme opeta jotain asiaa tai oppiainetta kiinnostuksesta itse aiheeseen vaan kiinnostuksesta oppilaisiin ja oppimiseen! Oppilaan luonnehdinta “tiukka mutta rento” kuvaa työotettani varsin hyvin.

Turun yliopisto

Kiia Kuusento
kiia.k.kuusento@utu.fi
050 512 8564
Satakunta ja Varsinais-Suomi

Olen valmistunut suomen kielen ja kirjallisuuden opettajaksi ja olen työskennellyt opettajana sekä Suomessa että ulkomailla ennen DivEd-hankkeeseen pestautumista. Olen erityisen kiinnostunut eri oppiaineiden “omista kielistä” ja keskustelen mielelläni oppiaineiden kielten kiemuroista.  Odotan oppivani koulutuksissa paljon opettajilta, sillä moni opettaa jo ennestään kieli- ja kulttuuritietoisesti – tietoisesti tai tiedostamattaan.

Åbo Akademi, Vasa

Mikaela Björklund
mikaela.bjorklund@abo.fi
050 358 4684
Österbotten

Jag jobbar som lärarutbildare vid Åbo Akademi i Vasa. Min doktorsavhandling handlade om lärares och elevers utgångspunkter i engelskundervisning för nybörjare i finlandssvenska skolor. Nu är min forskning mer inriktad på ämnesintegrerad språkundervisning (CLIL), integreringsprocesser i skolan, skolans språkliga landskap och lärarstuderandes språkanvändning och språkliga identiteter. Det är fantastiskt att få möjlighet att tillsammans med kollegor inom lärarutbildning och grundläggande utbildning få jobba vidare på att skapa verktyg för en skola som bejakar mångfald och inkluderar alla.