Kulttuuritietoisia käytänteitä opettajille

Kulttuuritietoisuus – mitä ja miten?

Kulttuuritietoisuus ei tarkoita sitä, että pitää tietää paljon kaikista kulttuureista. Sen sijaan kulttuuritietoinen opettaja tunnistaa, miten kulttuuri vaikuttaa hänen omiin tapoihinsa, ajatuksiinsa ja opetukseensa. Kun näkee oman kulttuurinsa vaikutuksen itseensä, on silloin helpompi ymmärtää myös toisenlaisia tapoja ja ajatuksia sekä kulttuuria niiden taustalla. Mutta miten kulttuuri vaikuttaa koulussa?

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaa opetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle, joka on muodostunut ja muotoutuu edelleen eri kulttuureiden vuorovaikutuksessa. DivEdissä kulttuurilla tarkoitetaan sekä kulttuurisia käytänteitä että kulttuuri-identiteettiä.

Kulttuuriset käytänteet

Kulttuuriset käytänteet ovat kaikkea sitä, mitä teemme, esimerkiksi syömmekö haarukalla, miten puhumme meitä vanhemmalle henkilölle tai vaihdammeko poskisuudelmia tavatessamme. Myös koululla on omat kulttuuriset käytänteensä. Kulttuurisiin käytänteisiin sosiaalistuminen alkaa jo varhain lapsuudessa. Osallistuminen erilaisiin kulttuurisiin käytänteisiin on valinnaista: voimme valita, syömmekö haarukalla, käymmekö saunassa tai olemmeko kotona ilman kenkiä.

Kulttuuri-identiteetti

Kulttuuri-identiteettimme rakentuu monista eri ulottuvuuksista: etnisen taustan lisäksi identiteettiämme määrittää muun muassa sukupupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, ikä, sosioekonominen tausta, katsomus ja niin edelleen. Näin ollen kulttuuritietoinen opetus koskee jokaisen oppijan opettamista, ei vain maahanmuuttajataustaisia oppijoita.

Miten toteuttaa kulttuurisesti vastuullista opetusta?

Kulttuurisesti vastuullinen pedagogiikka perustuu hyvään oppilaan tuntemukseen ja kohtaa oppijat yksilöinä, joka huomioidaan myös opetussuunnitelman perusteissa: ”Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset ja käsitykset itsestä oppijana ohjaavat oppimisprosessia ja motivaatiota” (POPS 2014). Kulttuurisesti vastuullinen opetus ymmärtää kulttuurista erilaisuutta, perustuu kulttuurisesti vastuulliseen opetussuunnitelmaan ja käyttää kulttuurisesti moninaista oppimateriaalia, luo oppivan yhteisön, joka tukee kaikkien jäseniensä koulumenestystä, on kielitietoista ja ottaa ohjeistuksessa huomioon oppijoiden erilaiset taustat.

Onko sinulla hyvä kieli- tai kulttuuritietoinen käytänne? Jaa se meille!

Mitä tarkoitetaan kulttuurisilla käytänteillä?

 

Kulttuuritietoisia käytänteitä

Tehtäviä luokkaan

Identiteettipalapeli

Ideana on kirjoittaa palapelin keskimmäiseen palaan asioita itsestään, joita ei voi muuttaa. Esimerkiksi ikä, äidinkieli, se, missä on syntynyt ja se, kuinka mones lapsi on. Muihin paloihin kirjoitetaan muita asioita, jotka kuuluvat omaan identiteettiin, esimerkiksi harrastukset, katsomukset ja sukupuoli.

Oppilaat voi ohjeistaa puhumaan pareissa tai pienryhmissä, jotka vaihtuvat tasaisin väliajoin. Opettaja voi ohjeistaa oppilaita ensin jakamaan tiedot keskimmäisestä palasta, sen jälkeen oikeasta yläkulmasta jne. Lopuksi oppilaat saisivat valita minkä tahansa asian, jonka haluavat kertoa muille. Palapelin idea on peräisin Elinor Brownilta.

Lähetä postikortteja ulkomaille luokkasi kanssa

Tehtäviä opettajille

Kieli- ja kultturitietoinen bingo

Bingoa voi pelata työkavereiden kanssa, kiinnittää opettajanhuoneen jääkaapin oveen tai käyttää itsellä muistilistana kieli- ja kulttuuritietoisista käytänteistä.