Linkkejä

ActLib – Lasten ja nuorten monikielisyyteen kasvu ja sen vahvistaminen

Kielitietoisesti kouluissa – varhennetun kielenopetuksen ja kielitietoisuuden lisäämisen hanke

Kielitietoinen opetus, OPH

Koulu vailla vertaa! Opas yhdenvertaisuussuunnitteluun, Rauhankasvatusinstituutti

KuKaS – Kulttuuri- ja katsomussensitiivisen opetuksen ja ohjauksen kehittäminen

Opitaan yhdessä! Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus – Opas opettajille, Seta

Soppi – suomeksi oppimassa, JYU

Tasa-arvotyö on taitolaji – Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa, OPH

tietoa

S2-opiskelijoiden kielelliset haasteet fysiikan tehtävien ratkaisemisessa