Bildkorten för språk- och kulturmedveten undervisning

I projektet utvecklades bildkort för språk- och kulturmedveten undervisning. Bildkorten är avsedda för lärare och elever som stöd och inspiration till lärande och undervisning. I varje kort finns en uppgift som kan genomföras tillsammans med gruppen. Det är möjligt att tillämpa uppgifterna vid behov så att de passar den egna gruppen. Korten är skapade med tanke på grundskoleklasserna men de kan väl användas på andra skolstadier eller grupper.

Korten är delade i fyra olika kategorier: kulturmedvetenhet, språkmedvetenhet, flerspråkighet och digitala utmaningar. Kulturmedvetna kort har en gul bakgrund och i uppgifterna får man fundera till exempel på kulturidentitet, kulturell praxis, kulturer i världen samt privilegier. Språkmedvetna kort känner man igen på basis av den gröna färgen. Med hjälp av dem får man fördjupa sig i läroämnenas språk – och samtidigt förstås också innehåll. Flerspråkighetskort har en blå bakgrundsfärg och i uppgifterna bekantar man sig med språk, lär sig om nya språk samt lyfter fram elevers hemspråk. Sist finns röda kort som kopplas till digitala utmaningar med uppgifter som hänger ihop med språk eller kultur. De röda korten är kryddade med en digital utmaning.

Det finns sammanlagt 35 bildkort som finns i en ordning som passar skolåret. Det finns alltså en uppgift för nästan varje vecka skolåret runt. Det är dock inte ett måste att genomföra uppgifterna i den föreslagna ordningen. Vid behov kan man skjuta upp uppgifter eller helt lämna några bort. Man kan även genomföra flera av de snabbare uppgifterna under en vecka! Flera lärare som undervisar samma grupp kan samarbeta och dela upp korten så att uppgifterna genomförs under olika lektioner. Det är möjligt att välja uppgiftsidéer ur korten och använda dem som extra uppgifter då och då under lektionerna. Det är fritt att välja!

Korten är av storleken A5 och de kan sättas upp i klassrummet. Veckans kort kan placeras på en synlig plats, till exempel på tavlan. Du kan ladda ner och skriva ut de svenskspråkiga korten, som finns i PDF-format, från länken nedan.