Oppimisen osaajat kohtaavat – Turun yliopiston opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden työpajapäivä

29.03.2019

Turun yliopiston opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden järjestämä työpajapäivä on tarkoitettu kaikille oppimisen osaajille, niin opiskelijoille, opettajille, varhaiskasvattajille, opettajankouluttajille kuin rehtoreille ja sivistystoimenjohtajillekin.

PÄIVÄN OHJELMA

9.00–9.30 Aamukahvi, ilmoittautuminen ja posterinäyttely
(Educarium, ala-aula)

9.30–10.30 Tervetulosanat, Tarja-Riitta Hurme, erikoistutkija (Edu1)

Opettajan osaamisen malli – Mitä osaamista opettaja tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa?
Anni Holmström, OVET-hanke

Asiantuntijuustutkimuksen näkökulma opettajuuteen
Erno Lehtinen, professori

10.45–12.15 Työpajat 1

Kehitetään yhdessä – OpenDigin toiminnallinen työpaja (Edu359)
Arto Kortelainen, luokanopettaja, projektikoordinaattori ja Tane Nguyen, projektikoordinaattori

Oppilaan osaamisen arviointi ja tuen suunnittelu (Edu341)
Päivi Pihlaja, yliopistotutkija, yliopistonlehtori, Minna Kyttälä, yliopistonlehtori ja Marianna Heinonen, projektitutkija, tohtorikoulutettava

DivED ja Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutus
Pakolaistaustaisen lapsen ja nuoren mieli (Edu1)
Ann-Christin Qvarnström-Obrey, psykoterapeutti

Minä opettajana – monipuoliset osaamisalueeni ja kehittämiskohteeni, OVET-hanke (Edu355)
Sanna Hangelin, luokanopettaja, projektitutkija ja Anni Holmström, luokanopettaja, projektitutkija

Valtakunnallinen DigiErko-verkosto: Tulevaisuuden digiosaajat kohtaavat koulumaailman (Edu244)
Aleksi Lahti, yliopisto-opettaja, Jussi-Pekka Järvinen, yliopisto-opettaja ja Digitaalinen oppiminen ja opettaminen -sivuaineopiskelijat

Miten voidaan kehittää oppilaiden joustavaa matemaattista ajattelua? JoMa-hanke (Edu441)
Teija Laine, luokanopettaja, koulutusasiantuntija

12.15–13.15 Lounas (omakustanteinen) ja posterinäyttely

13.30–15.00 Työpajat 2

Kehitetään yhdessä – OpenDigin toiminnallinen työpaja (Edu359)
Arto Kortelainen, luokanopettaja, projektikoordinaattori ja Tane Nguyen, projektikoordinaattori

HowUTeach: Yliopisto-opettajien itsearviointityökalu ja siitä saatava palaute (Edu361)

Anna Parpala, yliopistonlehtori ja Julius Ylänne, projektitutkija

DivED ja Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutus
Miten voimme tukea ja vahvistaa maahanmuuttajavanhempien vanhemmuutta ja osallisuutta lapsen koulunkäynnissä? (Edu1)
Mina Zandkarimi, monikulttuurisuusasiantuntija, Väestöliitto

Minä opettajana – monipuoliset osaamisalueeni ja kehittämiskohteeni (Edu355)
Sanna Hangelin, luokanopettaja, projektitutkija ja Anni Holmström, luokanopettaja, projektitutkija

Miten voidaan kehittää oppilaiden joustavaa matemaattista ajattelua? JoMa-hanke (Edu360)
Teija Laine, luokanopettaja, koulutusasiantuntija

Keskustelua päivän teemoista voi jatkaa Educariumilla sijaitsevassa Piccu Maccia -ravintolassa.

Viimeinen ilmoittautumispäivä oli 22.3.2019.