Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus

Osaamista kieli- ja kulttuuritietoiseen varhaiskasvatukseen – Osku-hanke

Käytäntöjä, ideoita, linkkejä ja vinkkejä

Tämä opas on tarkoitettu varhaiskasvatuksen henkilökunnalle arjen tueksi pohdittaessa monikielisyyteen sekä kieli- ja kulttuuritietoisuuteen liittyviä asioita.

Varhaiskasvatussuunnitelma edellyttää lasten kielitietoisuuden ja kulttuuri-identiteetin tukemista: varhaiskasvatuksen henkilökunnan tulee tiedostaa, että arjessa on läsnä eri kieliä, kulttuureja, uskontoja ja katsomuksia sekä ottaa ne myönteisellä tavalla huomioon. Tämä edellyttää kykyä tarkastella omia arvojaan, asenteitaan ja suhtautumistaan asioihin sekä rohkeutta kyseenalaistaa tuttuja toimintatapoja ja löytää uusia toimintamalleja arkeen.

Opas on tehty Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Monikielinen lapsi varhaiskasvatuksessa -täydennyskoulutuksen puitteissa. Tähän oppaaseen on koottu jo olemassa olevaa tietoa, ideoita ja nettilinkkejä liittyen kieli- ja kulttuuritietoisuuteen varhaiskasvatuksessa. Oppaan vinkkejä voi hyödyntää myös esi- ja perusopetuksessa.

Kielitietoinen varhaiskasvatus

 1. Millainen on kielitietoinen päiväkoti?
 2. Suomen kielen oppimisen tukeminen
 3. Tietoa kielenkehityksestä
 4. Toiminnan ja kielenkehityksen arviointia
 5. Oman äidinkielen määritelmä ja sen merkitys
 6. Lisätietoa oman äidinkielen, kaksikielisyyden ja monikielisyyden tukemiseen

Kulttuuritietoisuus

 1. Ideoita identiteetin vahvistamiseen ja ryhmäytymiseen
 2. Lisätietoa ja ideoita toimintaana
 3. Kirjoja eri uskontojen ja kulttuurien juhlista
 4. Katsomusdialogi – tietoa, vinkkejä ja materiaalia
 5. Kertomuksia ja kuvakirjoja katsomuksiin ja kulttuureihin liittyen
 6. Ammattikirjallisuutta katsomuksiin liittyen
 7. Yhteistyö huoltajien kanssa

Lähdeluettelo

 

Mitä on kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus?

”Moninaisuutta, jossa kielet, kulttuurit, uskonnot ja katsomukset ovat kaikki luonnollinen osa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta.”

”Suomalaiseen kulttuuriin ja perinteeseen liittyvien asioiden ylläpitoa.”

”Kaikkien lasten kieliin, katsomuksiin, uskontoihin, kulttuurisiin tapoihin sekä tottumuksiin ja juhliin liittyvien asioiden pohtimista.”

”Henkilökunnan avointa ja myönteistä asennetta eri kulttuureihin, kieliin, uskontoihin ja katsomuksiin.”

”Perusta kaikkien lasten hyvälle kasvulle ja yhteistyölle vanhempien kanssa.”

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on kaikkien lasten yhdenvertaiset edellytykset osallisuuteen, oppimiseen ja toimivaan kaksikielisyyteen
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016).

Kuvat: Hanna Skyttä, Julia Ääri 5 v., Jenny Ääri 3 v., Sofia Tyrer 4 v., Eevert 7 v., Alvari 10 v. ja Aukusti 14 v.

Valokuvat: Maarit Pihlava
Tekstit: Maarit Pihlava

Kiitokset asiantuntija-avusta, nettilinkkien jakamisesta, kirjallisuusvinkkien kokoamisesta sekä tekstin kommentoinnista: Nina Thurin, Marjaana Gyekye ja Silja Lamminmäki-Vartia

Kiitokset kommenteista: Tiina Kanerva, Kirsti Yrttiaho, Anu Oksanen, Annika Salminen ja Sari Vanha-Perttula ja Maria Tyrer
Kiitokset oikoluvusta: Jenni Alisaari, Niina Kekki ja Elisa Repo
Kiitokset avusta: Daniel Haye
Julkaisun nettiversio: Hannu Aaltonen

Osaamista kulttuurisesti moninaiseen kouluun ja päiväkotiin 2016–2017, OSKU-Projekti. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos.
Opetushallituksen rahoittama koulutushanke.