Sukella kieleen ja kulttuuriin

DivEd – Diversity in Education

 

DivEd on kieli- ja kulttuuritietoisen opettajuuden ja opettajankoulutuksen kehittämishanke, ja sen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteena on kieli- ja kulttuuritietoisen toimintakulttuurin ja osaamisen edistäminen sekä opettajankoulutuksessa että perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien parissa. DivEd-hankkeen kautta on mahdollista tilata kieli- ja kulttuuritietoisuuskouluttaja kouluun. Koulutus on täysin maksutonta.

Kielitietoista opetusta kaikille

Kielitietoisuus on kaikkien asia

Kielitietoisessa koulussa ymmärretään kielen keskeisyys jokaisen oppijan kasvamisessa, oppimisessa, yhteistoiminnassa, identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014). Kielitietoinen opetus edistää yhteiskunnallista ja koulutuksellista tasa-arvoa ja ehkäisee syrjäytymistä.

Kuinka monet kulttuurit sinussa kohtaavat?

Kaikilla koulutusasteilla opetus rakentuu eri kulttuureiden vuorovaikutuksessa muotoutuneelle moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle. Kulttuurinen moninaisuus sisältää mm. etnisyyden, kielen, uskonnon, sukupuolikysymykset, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden sekä syrjäytymisen ja sosioekonomisen taustan. Kulttuuritietoinen opetus vahvistaa luovuutta ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuorovaikutusta kulttuurien sisällä ja niiden välillä ja luo siten pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle ja aidolle vuorovaikutukselle sekä yhteisöllisyydelle (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014).