Kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen kuvakortit

Hankkeessa kehitetyt kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen kuvakortit on tarkoitettu opettajille ja oppijoille oppimisen ja opetuksen avuksi ja iloksi. Jokaisessa kortissa on yhdessä ryhmän kanssa suoritettava tehtävä, jota myös tarvittaessa pystyy soveltamaan omalle ryhmälle sopivaksi. Kortit on tehty peruskoulun luokkia ajatellen, mutta mikään ei estä muitakin kouluasteita tai ryhmiä ottamasta kortteja käyttöönsä.

Kortit jakautuvat neljään kategoriaan: kulttuuritietoisuuteen, kielitietoisuuteen, monikielisyyteen ja digihaasteisiin. Kulttuuritietoiset kortit ovat taustaltaan keltaisia, ja niiden tehävissä pohditaan esimerkiksi kulttuuri-identiteettiä, kulttuurisia käytänteitä, maailman kulttuureja ja etuoikeutta. Kielitietoiset kortit tunnistaa vihreästä väristä, ja korttien tehtävien avulla uppoudutaan oppiaineiden kieleen – ja samalla tietysti sisältöön. Monikielisten korttien taustaväri on sininen, ja korttien tehtävissä tutustutaan kieliin, opitaan uusista kielistä ja tuodaan esiin oppijoiden kotikieliä. Viimeisimpänä on punaiset digihaastekortit, joiden tehtävä voi liittyä kieleen tai kulttuurin. Lisämausteen punaisiin kortteihin tuo jokin digitaalisuuteen liittyvä haaste.

Kortteja on yhteensä 35, ja ne on sovitettu koulun lukuvuoteen sopivaan järjestykseen. Melkein jokaiselle lukuvuoden viikolle on siis tehtävä. Korttien tehtäviä ei kuitenkaan ole pakko suorittaa ehdotetussa järjestyksessä. Tarpeen mukaan tehtäviä voi lykätä myöhemmin tehtäväksi tai jättää pois. Nopeasti suoritettavia tehtäviä voi taas tehdä vaikka useampia viikossa! Myös monta samaa ryhmää opettavaa opettajaa voi tehdä yhteistyötä, ja kortit voidaan jakaa eri opettajien tunneilla suoritettavaksi. Korteista voi myös poimia tehtäväideoita silloin tällöin tehtäviksi makupaloiksi tunneille. Tyyli on siis todellakin vapaa!

Kortit ovat A5-kokoa, ja ne voi ripustaa luokkaan näkyville. Viikon kortti voi olla näkyvällä paikalla esimerkiksi taululla. Kortit ovat saatavilla seuraavilla kielillä:

  • suomi
  • ruotsi
  • pohjoissaame
  • inarinsaame
  • koltansaame
  • englanti
  • venäjä
  • arabia
  • somali

Löydät PDF-muodossa olevat ladattavat ja tulostettavat kuvakortit alla olevista linkeistä.