DivED på Pride

DivED var med på Pride i Vasa 15.6.2019!

DivED, Diversity in Education, är ett spetsprojekt finansierat av UKM med syfte att utveckla språk- och kulturmedvetenheten hos lärare i lärarutbildning, grundutbildning och gymnasieutbildning.

”Varje elev har rätt till språk- och kulturmedveten undervisning.”

Kulturell mångfald innefattar bland annat etnicitet, språk, religion, kön, sexuell läggning, funktionshinder samt socioekonomisk bakgrund. En kulturmedveten undervisning främjar kreativitet, respekten för kulturell mångfald, interaktionen inom och mellan kulturer och är en grund för en kulturellt hållbar utveckling och en genuin växelverkan med samhället.

Se: Prideparaden i Vasa lockade många – deltagare från Jakobstad och Mexico City, Svenska Yle