Kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen kuvakortit ovat täällä!

Olemme saaneet monesti kuulla, että kouluihin kaivataan konkreettisesti näkyvyyttä kieli- ja kulttuuritietoiselle opetukselle ja käytänteille. Eräässä Turun yliopiston koulutuksessa pohdittiin, että olisi hyvä, jos olisi olemassa kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen kuvakortit. Me tartuimme ideaan ja nyt voimme ylpeänä esitellä kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen kuvakortit lukuvuoden (melkein) jokaiselle viikolle!

Kuvakortit sisältävät tehtävän, joka suoritetaan yhdessä ryhmän tai luokan kanssa. Kortit jakautuvat neljään kategoriaan: kulttuuritietoisuuteen, kielitietoisuuteen, monikielisyyteen ja digihaasteisiin. Kulttuuritietoiset korttien tehävissä pohditaan esimerkiksi kulttuuri-identiteettiä, kulttuurisia käytänteitä, maailman kulttuureja ja etuoikeutta. Kielitietoisten korttien tehtävien avulla uppoudutaan oppiaineiden kieleen – ja samalla tietysti sisältöön. Monikielisten korttien tehtävissä tutustutaan kieliin ja tuodaan esiin oppijoiden kotikieliä. Viimeisimpänä on punaiset digihaastekortit, joiden tehtävä voi liittyä kieleen tai kulttuurin. Lisämausteen punaisiin kortteihin tuo jokin digitaalisuuteen liittyvä haaste.

Kuvakortit ovat tulossa myös ruotsiksi. Seuraa tiedotuksiamme nettisivuilta ja Facebookista.

Lisää tietoa korteista ja tulostettavat kuvakortit.