Moninaisuutta ei voi nähdä kiusaamisen syynä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2017 kouluterveyskyselystä kävi ilmi, että osassa kouluista kiusaaminen on laajamittainen ongelma. YLEn MOT-ohjelman selvitys (8.1.2019) paljasti, että joissakin kouluissa kiusaamisen syynä pidetään kiusatun erilaisuutta:

”Asia käännetään helposti niin, että kiusattu lapsi on semmoinen tai tämmöinen. Hänet syyllistetään omasta identiteetistään ja vaikka siitä, miltä hän näyttää. Vakava kiusaaminen kääntyy myös hyvin nopeasti kiusatun lapsen perheen syyksi ja ongelmaksi.”

Niin kauan kuin oppilaiden moninaisuus nähdään erilaisuutena eikä sitä osata koulumaailmassa kohdata luonnollisena osana yhteisöä, se voi aiheuttaa kiusaamista. DivEd-hanke tukee opettajia ja kouluyhteisöjä näkemään moninaisuus voimavarana ja rikkautena.