Samiska nationaldagen firas 6.2

Samerna är Europas enda ursprungsfolk. Förutom i Finland bor det samer
i Sverige, Norge och Ryssland. I Finland är samerna bosatta i norra
Lappland, i huvudstadsregionen, i Uleåborg och Rovaniemi. Det bor
faktiskt samer i nästan alla finländska kommuner. I Finland talas tre
samiska språk: Enaresamiska, nordsamiska och skoltsamiska.

Via länken nedan hittar du tips och materiallänkar om hur man kan
arbeta med samiska nationaldagen i skolan.

OKTAVUOHTA-nättidningen: Videor, info, tips för användning (på finska).

Man kan gärna följa sidan, eftersom flera samiska organisationer
livestreamar en nationaldagssändnnig riktad till Finlands skolelever
kl. 12.-12.45.

Yles video om samer är också tydlig och informativ.

Glad samisk nationaldag till alla!

På nordsamiska: Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide!
På enaresamiska: Pyeri Säämi aalmugpeivi puohháid!
På skoltsamiska: Siõgg saa’mi meersazpei’vv pukid!