Kielitietoisia käytänteitä

Kieli- ja kultturitietoinen bingo

Bingoa voi pelata työkavereiden kanssa, kiinnittää opettajanhuoneen jääkaapin oveen tai käyttää itsellä muistilistana kieli- ja kulttuuritietoisista käytänteistä.

Kuvaajia kielitietoiseen opetukseen

 

Aiempien tietojen aktivointi

Uutta aihetta kannattaa lähteä käsittelemään vasta ennakoinnin jälkeen. Tällöin kaikkien oppilaiden on helpompi havaita siirtyminen aiheesta toiseen. (Rapatti, K. & Kuukka, I., 2009. Toim. Yhteistä kieltä luomassa – suomea opetteleva opetusryhmässäni. OPH.)

Frayerin malli

Mallin avulla voidaan opiskella uusia sanoja, ja sitä voidaan käyttää kaikissa oppiaineissa. Oppilaista voi muodostaa myös ”kielietsivien” ryhmiä, jotka lisäävät malliin muutaman, opetuksen sisältöön liittyvän sanan päivittäin. Viikon lopuksi kerätyistä sanoista voidaan pitää kisa. (Cummins J. & Early M. 2015. Big Ideas for Expanding Minds – Teaching English Language Learners Across the Curriculum.)

Venn-diagrammi

Diagrammia voidaan käyttää kahden asian vertailuun. Diagrammin avulla asioiden erot ja yhtäläisyydet saadaan selvästi näkyville. Diagrammista voidaan myös askarrella juliste luokan seinälle.