Lähteet

Kuukka I. 2009. Koulu identiteettien, kulttuurien ja kielten kohtauspaikkana. Teoksessa Yhteistä kieltä luomassa – suomea opetteleva opetusryhmässäni. Toim. Rapatti K. & Kuukka I. OPH, s. 12–18.

Nissilä L. 2009. Maahanmuuttajaoppilaan arviointi. Teoksessa Yhteistä kieltä luomassa – suomea opetteleva opetusryhmässäni. Toim. Rapatti K. & Kuukka I. OPH, s. 156–160.

Saario J. 2009. Suomi toisena kielenä -oppilas ja luokkakeskustelun haasteet. Teoksessa Yhteistä kieltä luomassa – suomea opetteleva opetusryhmässäni. Toim. Rapatti K. & Kuukka I. OPH, s. 53–69.