Kotimaisten kielten keskuksen toimintasuunnitelma tukee DivEdin tavoitteita

Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) julkaisi eilen uuden toimintasuunnitelman vuosille 2019–2021, jonka teemana on yhteinen ymmärrettävä kieli. Kieli- ja kulttuuritietoisen opettajuuden ja opettajankoulutuksen edistämisen hanke DivEd kiittää Kotusta siitä, että opetuskielen keskeinen merkitys kaikissa oppiaineissa tuodaan esiin. Kotuksen toimintasuunnitelmassa todetaan seuraavaa:

”[Suomen kielen] lautakunta pyrkii myös vaikuttamaan siihen, että äidinkielen lisäksi muidenkin oppiaineiden opetuksessa tiedostetaan kielen keskeinen merkitys oppimiselle ja kehitetään omakielistä käsitteistöä sekä kykyä hankkia ja välittää tietoa monipuolisesti.”

Kuten toimintasuunnitelmassa ilmaistaan, jokainen kieli on arvokas ja tärkeä oppimisen väline. DivEd edistää kielitietoista opettajuutta kouluttamalla yhteisöjä ja tukemalla opettajien kieli- ja kulttuuritietoista osaamista. Ota yhteyttä alueesi yhteisökouluttajaan ja tilaa ilmainen koulutus.